Mleko Smilk i Colostrum Mleko modyfikowane dla niemowląt i dzieci oraz produkty z Colostrum firmy Proszki Mleczne

Virblock potwierdził swoje działanie. Mamy pierwszego wyleczonego pacjenta z Covid-19 w Polsce!

Przy poprzednim opisie naszego produktu VirBlock-RKE obiecaliśmy państwu, że będziemy informować o naszych działaniach zmierzających do potwierdzenia skuteczności tego produktu w walce z Covid-19.

Produkt nasz dotychczas przyjmowały osoby, które nie chorowały, a były w grupie ryzyka i przyjmowały go jako zabezpieczenie przed chorobą. 11 września pozyskaliśmy informację, iż jest w naszym powiecie osoba, która uzyskała pozytywny wynik w teście na koronawirusa, nakazano jej kwarantannę domową i ma wszystkie opisywane objawy chorych na koronawirusa. Objawy te było tym łatwiej zweryfikować, iż osoba ta jest wieloletnim, pracownikiem służby zdrowia, ratownikiem medycznym (59 lat).

Dotarliśmy do tej osoby. Osoba ta nie rozpoczęła jeszcze przyjmowania czegokolwiek, natomiast zgodziła się przyjmować VirBlock w zalecanych przez producenta dawkach 20 g dziennie. Leczenie przebiegło modelowo i zgodnie z naszymi przewidywaniami, pierwsze 24h to silna odpowiedz immunologiczna organizmu na infekcje, kolejny dzień to widoczna poprawa, natomiast 14 września całkowicie zniknęły objawy choroby, do tego stopnia, że wcześniejszy chory wykonywał pracę przy domowym ogródku (nadal kwarantanna).

Na dzień dzisiejszy brak jakichkolwiek objawów choroby i doskonałe samopoczucie. Nadmienić trzeba, iż wraz z chorym na kwarantannie przebywają domownicy, w tym jedna osoba w wieku 84 lat, ewidentnie w grupie ryzyka. Domownicy przyjmują VirBlocka w dawce zapobiegawczej 5 g dziennie, do dnia dzisiejszego nikt z domowników nie zachorował. Przebieg leczenia ma charakter modelowy i dokładnie wpisał się w działanie VirBlock-RKE. Schemat leczenia według naszych przewidywań powinien się powielać, choć trzeba uwzględnić, iż każdy pacjent jest inny.

Zapraszamy do sklepu Smilk: www.sklep.shn.pl

VirBlock-RKE- nutraceutyk immunizowany na koronawirusa, rotawirus, e.coli, 200 g
Puszka z VirBlock-RKE