Mleko Smilk i Colostrum Mleko modyfikowane dla niemowląt i dzieci oraz produkty z Colostrum firmy Proszki Mleczne

VirBlock-RKE skutecznym lekiem na koronawirusa!

Produkt produkowany przez firmę Proszki Mleczne przeszedł pierwszy test podania pacjentowi zdiagnozowanemu przez test PCR z pełnymi objawami na Covid-19. Po dwóch dniach od momentu wystąpienia objawów, po otrzymaniu pozytywnego testu, pacjentowi podano dawkę 20-30g VirBlocka dziennie. Pacjent wrócił do zdrowia po 4 dniach, przebywał na kwarantannie wraz z 3 członkami rodziny 84 lata, 50 lat i 22 lata.

Domownicy również otrzymali suplementacje 5g dziennie VirBlocka, po 5 dniach kwarantanny przeprowadzono test domowników i okazało się, że z 3 domowników, najmłodszy ma pozytywny test na Covid-19, ale ujawnił, że czując się osoba młodą i niezagrożona zrezygnował z suplementacji VirBlocka. Po otrzymaniu pozytywnego testu rozpoczął suplementacje, ale przebieg zakażenia jest bezobjawowy. Po 10 dniach kwarantanny zostały wykonane szybkie testy chromatograficzne do wykrywania przeciwciał IgG i IgM na Covid-19. Wyniki testów potwierdzające wytworzenie przeciwciał na Covid-19, które otrzymaliśmy zamieszczamy na zdjęciu poniżej.

Jedno zdjęcie to test pracownika firmy, który nigdy nie był zakażony i nie chorował na Covid-19, który został zrobiony dla porównania, drugi test o silnym wybarwieniu to test chorego, trzeci test to test pozytywnego domownika, bezobjawowego (wybarwienie słabsze). Poziom przeciwciał jest adekwatny do intensywności wybarwienia wskaźnika. Reasumując, z tego przypadku można wnioskować, iż VirBlock skutecznie leczy chorych i zabezpiecza przed infekcją (chorobą) osoby, które mają kontakt z chorymi. Produkt mógłby być z powodzeniem stosowany np. jako zabezpieczenie kadry medycznej. Firma produkująca VirBlock-RKE, będzie nadal prowadziła testy na kolejnych chorych, o ich wynikach będziemy informować. Udostępniamy link do strony sklepu producenta: www.sklep.shn.pl